Indian Dog Foundation

 Wie zijn we en waar komen we vandaan

 

De American Indian Dog Foundation is in september 2016 opgericht door Sabina Scipio. Zij heeft de stichting opgericht om meer zicht te houden op het fokken van Indian Dogs, eigenaren daar waar nodig ondersteuning te bieden en leerzame en leuke activiteiten te organiseren die de baasjes van de Indian Dogs in Nederland dichter bij elkaar zouden brengen. Donateurs van de stichting bieden  financiële ondersteuning om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen bereiken.

 

 Het bestuur bestond in eerste instantie uit Sabina Scipio (voorzitter), Wendy Schrievers (secretaris) en Billy Jean van Dijk (penningmeester). In februari 2017 werd een start gemaakt met een eigen database, met Zooeasy-software. Met deze software wordt een duidelijk inzicht verkregen in de stambomen en bloedlijnen, terwijl er tevens berekeningen gemaakt kunnen worden waaruit de beste combinaties voor de fok naar voren komen. Er werd nauw samengewerkt met fokker Jutta Hänsel uit Duitsland, waar ook de meeste van de Indian Dogs die op dit moment in Nederland verblijven gefokt zijn. In het voorjaar van 2017 is Laura Bosscher toegetreden tot het bestuur, op verzoek van de overige bestuursleden. Zij heeft in eerste instantie het beheer van de database op zich genomen, later is de ledenadministratie daarbij gekomen. Omdat de werkzaamheden (fok, organisatie van evenementen en het bijhouden van de website) van Wendy Schrievers te veel werden, heeft Laura de functie van secretaris van Wendy overgenomen. In september 2017 is Tanja Gallas toegetreden om de functie van penningmeester over te nemen van Billy Jean, die de functie wegens tijdgebrek moest overdragen.

 

Eind september 2017 hebben Wendy Schrievers en Billy Jean van Dijk plotseling het bestuur verlatenen laten weten dat Jutta Hänsel niet langer wenste samen te werken met de AIDF. Deze bestuurscrisis heeft uiteindelijk geleid tot de formatie van het huidige bestuur. Vanuit deze bestuurscrisis is de AIDF kritisch naar zichzelf gaan kijken en besloten dat het fokbeleid zoals dit tot nu toe gehanteerd werd nogal wat te wensen overliet. Er is besloten om zich voorlopig even niet met de fok van de Indian Dog bezig te houden, totdat er duidelijke richtlijnen qua afstamming en samenstelling van de Indian Dog opgesteld zijn. Wel blijft de AIDF potentiële eigenaren van een Indian Dog op een eerlijke wijze adviseren in hun keuze een Indian Dog aan te schaffen. De voornaamste doelstellingen van de AIDF zijn advies en ondersteuning van Indian Dog eigenaren, het organiseren van leuke, gezellige en leerzame club- en workshopdagen en het samenbrengen van eigenaren.

 


E-mail